τα ΜΙΚΡΑ ενθυμήματα..
    
Αφιέρωμα στον Νίκο Γιαννιώτη
Click to download the main image download main image Click to download the main image
Παναγιώτης Τρανούλης: Είναι δύσκολο να γράψω όλα όσα είδα και έζησα. Είναι πολλά από αυτά που δε βαστώ να τα ιστορήσω. Γράφω αυτά που μου αφήνουν το κουράγιο ν' αναπνέω. συνέχεια