τα ΜΙΚΡΑ ενθυμήματα..
    
Αφιέρωμα στον Χρήστο Παντελίδη
Click to download the main image download main image Click to download the main image
Οι Τελευταίοι Χαιρετισμοί του Ρήγα «...Οι δεσμοφύλακες που με φυλάγουν, συγκινημένοι από τις δυστυχίες μου, μου επιτρέπουν να σας γράψω αυτές τις σελίδες και με βεβαιώνουν πως θα τις λάβετε...»
..Μερικοί άνθρωποι ανίσχυροι και δυστυχείς, που δεν έχουν δύναμη παρά μόνο για να δυναστεύουν τη φτωχή και περιφρονημένην αρετή, που δεν έχουν πολιτική παρά για να σκέφτονται μόνον τον εαυτό τους και το παρόν, με θυσιάζουν με την μάταιην ελπίδα να σβύσουν μ' εμένα την τελευταία σπίθα του Ελληνικού πατριωτισμού... Συγχωρώ στους άθλιους αυτούς την κακία των σκοπών τους.
συνέχεια ->