τα ΜΙΚΡΑ ενθυμήματα..
    
Αφιέρωμα στον Τάσσο Βίγλα
Click to download the main image download main image Click to download the main image
Και λέω άραγε ταχιά


Πατρίδα μου,
στις εκκλησιές της διασποράς
-ελπίδα μου ! -

Μέσα απ' του ψάλτη
τη φωνή και του παπά
ακούω την φωνή σου και ραγίζω
βλέπω τριγύρω καταχνιά
την απουσία
απ' τις καινούργιες γενιές..
δακρύζω..

Και λέω άραγε ταχιά
θα υπάρχουνε εκκλησιές
στην διασπορά;;
και γονατίζω..