τα ΜΙΚΡΑ ενθυμήματα..
    
Αφιέρωμα στον Παντελή Ροϊλό
Click to download the main image download main image Click to download the main image
Σύννεφα στον ήλιο και στον ουρανό δάκρυα στην αυλή μας στην ψυχή καημό
τα μικρά τ' αηδόνια πριν απ' την αυγή, τα μικρά τ' αηδόνια τάκλεψε η σιωπή κδ.