...αλλά ο Οδυσσέας ποθεί ακόμη και καπνό μονάχα της πατρίδας του να δει να πετιέται προς τ' απάνω κι ας πεθάνει... (Οδύσσεια, α, στ. 57 κ.π.)
ο ΕλληνισμόςSince 1996 της Διασποράς
**Homer's Odyssey 710 BC Wikipedia Ομήρου Οδύσσεια Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - Ι. Κακριδή
    
Old greek

-1- Άνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν: πολλῶν δ᾿ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω, πολλὰ δ᾿ ὅ γ᾿ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν,

5 Ἀ ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων. ἀλλ᾿ οὐδ᾿ ὣς ἑτάρους ἐρρύσατο, ἱέμενός περ: αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο, νήπιοι, οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο ἤσθιον: αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ.

    
New greek

Τον άντρα, Μούσα, τον πολύτροπο τραγούδα μου, που πλήθος διάβηκε τόπους, αφού πάτησε της Τροίας το κάστρο το άγιο, και πολιτείες πολλές εγνώρισε, πολλών βουλές ανθρώπων, κι αρίφνητα τυράννια ετράβηξε στα πέλαγα η καρδιά του,

για να σωθεί κι αυτός παλεύοντας και πίσω τους συντρόφους να φέρει᾿ κι όμως δεν τους γλίτωσε, κι ας το ποθούσε τόσο' τι από τις ίδιες τους εχάθηκαν τις ανομιές εκείνοι — οι ανέμυαλοι, που τ᾿ ουρανόδρομου τα βόδια έφαγαν Ήλιου, κι αυτός τη μέρα τους αρνήστηκε του γυρισμού. Για τούτα

    
Google Translation

The man, Muse, the ingenious my songs, he passed numerous places after stepping Troy castle holy, and many states knew, many people advice, and arifnita tyranny etravixe seas in his heart,

to save and he fighting back and his companions to bring yet not spared them, and let the longing so whats the same echathikan their iniquities ones - the anemyaloi that t Uranodromies oxen ate the Sun, and he the day arnistike back home. Therefore


Στ' αχνάρια των Ελλήνων της Διασποράς
Click here to Make this page your start Page