τα ΜΙΚΡΑ ενθυμήματα..
    
Αφιέρωμα στον Αλέκο Γεωργοντόπουλο
Click to download the main image download main image Click to download the main image
ΟΙ ΜΙΣΟΛΟΓΓΙΤΙΣΣΕΣ

1. Και εσυνέβηκε αυτές τες ημέρες οπού οι Τούρκοι επολιορκούσαν το Μισολόγγι και συχνά
ολημερνίς και καπότε οληνυχτίς έτρεμε η Ζάκυνθο από το κανόνισμα το πολύ.

2. Και κάποιες γυναίκες Μισολογγίτισσες επερπατούσαν τριγύρω γυρεύοντας για τους άνδρες τους,
για τα παιδιά τους, για τ' αδέλφια τους που επολεμούσανε. συνέχεια ->