τα ΜΙΚΡΑ ενθυμήματα..
    
Αφιέρωμα στον Κώστα Θεοδωρακόπουλο
Click to download the main image download main image Click to download the main image

Ελένη Τζήκα Μια Λογοτέχνιδα (!!!) από τα Πιέρια.