τα ΜΙΚΡΑ ενθυμήματα..
    
Αφιέρωμα στον Τάκη Κατσαμπάνη
Click to download the main image download main image Click to download the main image
Ο Κώστας ο Αρλετής έφερε μιαν είδηση στο χωριό και το χωριό ανατρόμαξε. Ένα κόνισμα, λέει, βγήκε νύχτα στην ακρογιαλιά τού Αϊ-Θανάση. Πούθ' ερχότανε, για πού πήγαι­νε, κανείς δεν ήξερε να ειπεί. Η αλήθεια είναι πως ερχόταν ολόρθο στα κύματα. συνέχεια

Το κόνισμα


Ανδρέας Καρκαβίτσας:
τα
Μικρά
Ενθυμήματα
της LAND
of GODS