τα ΜΙΚΡΑ ενθυμήματα..
    
Αφιέρωμα στον Βαγγέλη Μπενακόπουλο
Click to download the main image download main image Click to download the main image
            
ΛΕΝΕ ΠΟΛΛΟΙ
ότι ο Κόσμος γεννήθηκε ανάποδα. Μ΄αυτό δεν είναι αλήθεια. Όσοι ήταν εκεί είπανε ότι γεννήθηκε κανονικά, με το κεφάλι κάτω κι όχι με τα πόδια απάνω.
Νάνος Βαλαωρίτης