τα ΜΙΚΡΑ ενθυμήματα..
    
Αφιέρωμα στhν Κλεματίνη Ζαχαράτος
Click to download the main image download main image Click to download the main image

"..Κι αν είναι να πεθάνουμε για την Ελλάδα θεία είναι η δάφνη, μια φορά κανείς πεθαίνει."
ΜΙΣΤΡΑΛ