τα ΜΙΚΡΑ ενθυμήματα..
    
Αφιέρωμα στον Μελέτη Χατζάκο
Click to download the main image download main image Click to download the main image

                       Κωστής Παλαμάς