τα ΜΙΚΡΑ ενθυμήματα..
    
Αφιέρωμα στον Ταμ Σεβαστό
Click to download the main image download main image Click to download the main image

«Η Χώρα των Θεών», των ποιητών
και του καπνόν αποθρώσκοντα...
the LAND of GODS στο Google:  1,  1b,  2,  2b,  3,  4,  5,   5b,  
Μηνύματα και επιστολές..  1/  2/  3/  4/  5/  Μηνύματα και Επιστολές Β/
 Η Αλληλογραφία μου με τον Δημήτρη Καραλή/   

The LAND of GODS Since October 1996   Oakville Ontario Canada
Τα δικά μου γραψίματα / My own writingsΚώστας Κρυστάλλης:

Αναθεμά σε
ξενιτιά με τα φαρμάκια πόχεις!..
Θα πάρω έναν ανήφορο να βγω σε κορφοβούνι,
να βρω κλαράκι φουντωτό και ριζιμιό λιθάρι, να βρω και μια κρυόβρυση,
να ξαπλωθώ στον ίσκιο, να πιω νερό να δροσισθώ να πάρω λίγη ανάσα,
ν' αρχίσω να συλλογισθώ της ξενιτιάς τα πάθη,
να ειπώ τα μαύρα ντέρτια μου και
τα παράπονά μου.