τα ΜΙΚΡΑ ενθυμήματα..
    
Αφιέρωμα στον Ταμ Σεβαστό
Click to download the main image download main image Click to download the main image
Κώστας Κρυστάλλης:

Αναθεμά σε
ξενιτιά με τα φαρμάκια πόχεις!..
Θα πάρω έναν ανήφορο να βγω σε κορφοβούνι,
να βρω κλαράκι φουντωτό και ριζιμιό λιθάρι, να βρω και μια κρυόβρυση,
να ξαπλωθώ στον ίσκιο, να πιω νερό να δροσισθώ να πάρω λίγη ανάσα,
ν' αρχίσω να συλλογισθώ της ξενιτιάς τα πάθη,
να ειπώ τα μαύρα ντέρτια μου και
τα παράπονά μου.

  

The LAND of GODS Since October 1996   Oakville Ontario Canada
Τα δικά μου γραψίματα / My own writings