τα ΜΙΚΡΑ ενθυμήματα..
    
Αφιέρωμα στον Γιάννη Γκίνη
Click to download the main image download main image Click to download the main image

ΕΝΑ
εκατομμύριο
λέξεις έχω να πω, ένα
εκατομμύριο θάλασσες.
Ένα εκατομμύριο λάθη στο
σακάκι μου, μα "ας είναι
που φεύγεις η τελευταία
αυτή φορά".
Χριστιάνα
Αβραμίδου