τα ΜΙΚΡΑ ενθυμήματα..
    
Αφιέρωμα στον Νίκο Γιαννακούρα
Click to download the main image download main image Click to download the main image'Aντρια Γαριβάλδη :
Νησί
Ήσουν απλό, μοναχικό νησί, σαν περιστέρι του Μαγιού που πρώτη του φορά άνοιγε τα φτερά στο πέλαγο, στέλνοντας ήχους και ζωής παλμούς στης Μεσογείου τις αγκάλες. Εκεί βρίσκεσαι ακόμα φύλλο χρυσοπράσινο, στης θάλασσας την κόχη, κάθε καντούνι κι ένα μήνυμα, κάθε γωνιά σου θησαυρός προγόνων. συνέχεια