τα ΜΙΚΡΑ ενθυμήματα..
    
Αφιέρωμα στον Βασίλη Μιχελή
Click to download the main image download main image Click to download the main image
Ανδρέας Κάλβος:
          Ας μη μου δώσει η μοίρα μου
εις ξένη γη τον τάφο
είναι γλυκύς ο θάνατος
μόνον όταν κοιμώμεθα
εις την πατρίδα.