τα ΜΙΚΡΑ ενθυμήματα..
    
Αφιέρωμα στην Παναγιώτα Μωησάκος

Εμείς δεν πολεμήσαμε με σφαίρες εμείς δεν πολεμήσαμε με κανόνια. Εμείς πολεμήσαμε με τον νου, εμείς πολεμήσαμε με τον ήλιο. Εμείς δε φιλήσαμε άρβυλα λερωμένα, εμείς δεν ήπιαμε κανενού τα αίματα. Εμείς δε σκύψαμε, γεφύρια δε γινήκαμε, εμείς κι' αν δυο στρέμματα, δικά μας ήτανε, που κερδίσαμε, που κρατήσαμε, που ορίζουμε. Εμείς, εμείς, εμείς...