τα ΜΙΚΡΑ ενθυμήματα..
    
Αφιέρωμα στον Δημήτρη Τσούνη
Click to download the main image download main image Click to download the main image
Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας
ο πετροπαιχνιδιάτορας

από την άκρη των ακρώ
κατηφοράει στον Ταίναρο

Φωτιά 'ναι το πηγούνι του
χρυσάφι το πιρούνι του.