τα ΜΙΚΡΑ ενθυμήματα..
    
Αφιέρωμα στην Ρούλα Αθανασοπούλου
Click to download the main image download main image Click to download the main image


"..Εκτιμώ πολύ την Αρκαδία, ως τόπο και λίκνο ελευθερίας:
Πάντων Ελλήνων εργατικώτεροι Πελοποννήσιοι.
Πάντων Πελοποννησίων φιλοπονώτεροι Αρκάδες.
Πάντων Αρκάδων δραστηριώτεροι Γορτύνιοι."
Επιστολή Νεκτάριου Μαμαλούγκου