τα ΜΙΚΡΑ ενθυμήματα..
    
Αφιέρωμα στον Δημήτρη Μυτακίδη
Click to download the main image download main image Click to download the main image
Ευαγγελισμός-Ελληνισμός

Με μιας ανοίγει ο ουρανός, τα σύγνεφα μεριάζουν,
οι κόσμοι εμείνανε βουβοί, παράλυτοι κοιτάζουν.
Μια φλόγα αστράφτει...ακούονται ψαλμοί και μελωδία...
Πετάει έν' άστρο...σταματά εμπρός εις τη Μαρία...
«Χαίρε της λέει αειπάρθενε, ευλογημένη χαίρε!
Ο Κύριός μου είναι με σε. Χαίρε Μαρία, Χαίρε!»