τα ΜΙΚΡΑ ενθυμήματα..
    
Αφιέρωμα στον Δημήτρη Γιαννακούρα
Click to download the main image download main image Click to download the main image

Ευαγόρας Παλληκαρίδης :
Θα πάρω μιαν ανηφοριά, Θα πάρω μονοπάτια, να βρω τα σκαλοπάτια, που παν στη Λευτεριά....